taal:
Nu reserveren
Beschikbaarheid weergeven

Of reserveer per telefoon op
+33 (0)2 51 46 62 59

Ik reserveer
Maak je venster zo groot mogelijk en vernieuw de pagina om optimaal van onze website gebruik te maken.
FRENDENL
Camping_La_Guyonnière_Vendée_heb_glamping_safari_lodge_premium_8p_3ch_environnement

Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke en uitgever website:

SARL Village de La Guyonnière met een kapitaal van € 1.006.080 wiens hoofdkantoor is gevestigd op:

Camping Village de la Guyonnière

1 La Guyonnière

85150 Saint-Julien-Des-Landes

Frankrijk

 

N° SIRET 442 417 051 000 12

RCS:  La Roche sur Yon 442417051

APE Code: 5530Z

Intracommunautair btw-nummer: FR68442417051

 

Tel.:  +33 (0)2 51 46 62 59

Web: https://www.camping-guyonniere.com

Directeur van de publicatie: De heer Thijs JASPERS

Ontwerp en productie

Interaview Production82,

avenue du Général Patton,

49000 Angers

Web: https://www.interaview.com

Hosting van de website:

Het bedrijf Gandi SAS, met een vermogen van € 800.000, ingeschreven in het Handels – en bedrijvenregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, wiens hoofdkantoor is gevestigd op 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs Frankrijk, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, zorgt voor de hosting van de website: https://www.camping-guyonniere.com.

Credits:

Foto’s en video’s Village de la Guyonnière:

 • Camping Village de la Guyonnière
 • Interaview Production
 • ESE communication
 • Nici fotografie
 • Audrey Langlois

Foto’s regio’s:

Foto omslag – Fiets – Marais Île d’Olonne -:  © simonbourcier.com / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

La Tranche sur Mer – Big Paddle:   © simonbourcier.com / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Strand met kind:  © Made by Nici

Saint Gilles Cross of Life – Kitesurfen:  © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion –  alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Île d’Yeu © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Fiets op Île d’Yeu: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Passage du Gois – Noirmoutier: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Kwelders – Noirmoutier: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

De Grand Défi – foto 1: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

De Grand Défi – foto 2: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

De Puy du Fou: © Puy du Fou – alle rechten voorbehouden – elke reproductie of publicatie verboden.v

Fiets Rail: © simonbourcier.com / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

O’Gliss Park O’Gliss Park

Parc des Dunes: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Le Château des Aventuriers © Le Château des Aventuriers – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

De Zoo des Sables: © Sandrine-Silhol / Zoo des Sables – alle rechten voorbehouden / elke reproductie of publicatie verboden.

Planète Sauvage:  © Planète Sauvage

Le Potager Extraordinaire: © S. ECHAPPE –  alle rechten voorbehouden / elke reproductie of publicatie verboden.

La Folie de Finfarine:  © Potager Extraordinaire – alle rechten voorbehouden / elke reproductie of publicatie verboden..

Tiffauges – Fietsen: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Fiets Cayola: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Château de Tiffauges: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Historial de la Vendée:  © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Maillezais – boot: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion – alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Prehistorische site de Cairn © CAIRN – Centre de la Préhistoire – Slide Photo – alle rechten voorbehouden / elke reproductie of publicatie verboden.

Automuseum: © Musée Automobile de Vendée

Apremont – Luchtfoto: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion –  alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Vendée Miniature: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion –  alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Autrefois Challans: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion –  alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Avondmarkt – Saint Gilles Croix de Vie: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion –  alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

De Jaunay’stivales: © Picasa

Lac du Jaunay – Charette: © Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion –  alle rechten voorbehouden – www.vendee-tourisme.com / elke reproductie of publicatie verboden.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens en cookies

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE is de ontvanger van de gegevens.In elk geval stuurt CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
 • CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
 • CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
 • CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van de Site en het persoonlijk aan de gebruiker aanpassen van de Site
 • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),
 • commerciële en promotionele aanbiedingen van CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE.

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.

Maar CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

info@laguyonniere.com

Of per brief naar het volgende adres

SARL Village de La Guyonnière
La Guyonnière
85150 Saint-Julien-Des-Landes

CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIERE verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
 • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de Cookies Wijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies voor sociale media Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

Beveiliging en vertrouwelijkheid op het netwerk

De berichten die u ons via het Internet opstuurt kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie of informatie van derden openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u via de post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies dat wordt ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen. Dien uw verzoeken alleen per brief in.. Om informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met het bedrijf Village de La Guyonnière.

Technische informatie:

De huidige site is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving:

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.

Bemiddeling

CM2C : Centre de médiation de la consommation des conciliateurs de justice

Contact per post, op het volgende adres : 14 rue Saint Jean 75017 Paris ; of per e-mail : cm2c@cm2c.net

Wees als eerste op de hoogte van het laatste nieuws en de speciale aanbiedingen van camping Village de la Guyonnière!